مقالات و کتب منتشره مرتبط توسط مشاور مهندسی شهریگ

تالیف کتاب

"در مسیر توسعه، برنامه پیشنهادی برای مدیریت و راهبری شهرداری رشت" ، انتشارات دریچه نو، تابستان 1392

- شرکت مهندسی شهریگ در خصوص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور از سال 1389 تا کنون، موفق به چاپ 10 جلد کتاب با عناوین ذیل گردیده است:

 1. منطقه آزاد انزلی
 2. منطقه آزاد قشم
 3. منطقه آزاد اروند
 4. منطقه آزاد ارس
 5. منطقه آزاد چابهار
 6. منطقه ویژه اقتصادی سرخس
 7. منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
 8. منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)
 9. منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس
 10. منطقه آزاد کیش

مقالات علمی و پژوهشی

 1. همچنین شرکت مهندسی شهریگ مقالات علمی – پژوهشی و ISI و سمینارهای بین­ المللی ذیل را در کارنامه خود دارد:
 2. طرح جامع پارک جنگلی چیتگر، اهداف، راهبردها و نقدی بر آن- ماهنامه پیام سبز- شماره 56 – 57 – اسفند 1385.
 3. بافت فرسوده و سیاست­های بهبود کیفیت مسکن- فصلنامه آبادی – شماره55 – تابستان 1386.
 4. مهرداد کرمی، سیدرضا شفیعی نسب، داوود دوامی، تحلیلی بر تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر حمل و نقل کشور (کنفراس بین المللی).
 5. لزوم بازنگری در قوانین شرکت­های مشاوره­ای – ماهنامه خبری، آموزشی، پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمانو پلیمر (انبوه سازان ایران) – شماره 14، اسفند 90 و فروردین 91.
 6. Davood davami, Mehrdad Karami, Seyed Reza Shafiee Nasab, Financial-economic Assessment of Tourism (Case study of Karun Dam IV, Iran), American Journal of Scientific Research, ISSN 1450-223X Issue 51 (2012), pp. 100-105.
 7. Seyed Reza shafiee nasab, M.H. khoshkho, Mehrdad karami, feasibility study of regional development in Iran (Case study of Sarakhs Connty), Science Series Data Report, Vol. 4(2), No. 2; February2012.