پروژه های شاخص گروه بازآفرینی شهری، ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی:

 

  • تهیه طرح توسعه مجموعه مذهبی، فرهنگی و تجاری آستان مطهر حضرت علی بن مهزیار اهوازی
  • طرح توانمندسازی و استقرار مرکز توسعه محله منبع آب و کوی کارون اهواز
  • تهیه سند بازآفرینی شهری و انجام مطالعات بافت فرسوده و ناکارآمد بافت شهری و طراحی خیابان آیت الله وحید بهبهانی شهر بهبهان
  • ایجاد دفاتر توسعه محلی اجتماع محور با موضوع بهبود شاخص های توسعه اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در محله های باغ ابریشم و حکمت آباد کرمانشاه
  • ایجاد دفاتر توسعه محلی اجتماع محور با موضوع بهبود شاخص های توسعه اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در محله سیاحی اهواز
  • انجام خدمات مشاوره نهاد توسعه محله، تدوین و اجرای سند مشارکتی بازآفرینی در شهر مریوان
  • جام خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات لازم و تهیه برنامه نوسازی بلوک­های فرسوده در منطقه 18 شهرداری تهران
  • تأسیس دفتر نوسازی محله و مدیریت اجرای نوسازی و ایجاد زمینه­های لازم برای تحقق طرح نوسازی محله جوادیه منطقه 16 شهرداری تهران
  • تأسیس و راه اندازی دفتر خدمات نوسازی و توسعه محلی و... درمحله زاهد گیلانی،دهقان واقع در منطقه 13 شهرداری تهران
  • طرح منظر شهری و ایجاد دفتر محلی مشاور نوسازی محله حمزه­آباد منطقه 20 تهران (25 هکتار)