گروه تأسيسات

زمينه ­هاي فعاليت:

 • مدل سازي و تهيه طرح­ هاي مراحل اول و دوم تأسيسات الكتريكي و مكانيكي ابنيه و محوطه
 • مطالعات و تهيه طرح هاي اجرايي تأسيسات شهري
 • مطالعات و تهيه طرح هاي اجرايي روشنايي معابر، پارك ها و مناطق شهري
 • مطالعات و تهيه طرح هاي آبرساني و دفع فاضلاب شهري
 • مطالعات و تهيه طرح هاي اجرايي برق رساني فشار قوي و فشار ضعيف
 • تهيه دفترچه هاي متره و برآورد، مشخصات فني عمومي و خصوصي و اسناد پيمان طرح هاي تأسيساتي
 • نظارت بر اجراء طرح هاي تأسيساتي ابنيه، محوطه، پارك ها، معابر و مناطق شهري
 • مديريت طرح و اجراء طرح هاي تأسيساتي

برخی پروژه های انجام شده توسط گروه تأسیسات شرکت:

 • طراحی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی محوطه و ابنیه پارک آبی پروین منطقه 8 تهران
 • طراحی مراحل اول و دوم شبکه مخابراتی پارک جنگلی سرخه حصار
 • طراحی مراحل اول و دوم شبکه صوتی پارک جنگلی سرخه حصار
 • تهیه طرح های اجرایی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی پارک ها و فضاهای سبز شهرداری منطقه 8 تهران
 • تهیه طرح های اجرایی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری، پیروزی، سایه، درنا، درفک و سایر پروژه های ساختمانی
 • طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ترمینال بین المللی جدید فرودگاه چابهارجدید
 • تهیه طرح های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ابنیه پارک دانایی کرج
 •   تهیه طرح های تاسیسات اکتریکی و مکانیکی (شامل: آبیاری، آبرسانی، جمع آوری و تصفیه فاضلاب، روشنایی و..) مجتمع ویلایی و گردشگری باغ تابان قزوین (54 هکتار)