گروه سازه، سیویل، حمل و نقل و ترافیک

زمینه­ های فعالیت:

 • انجام محاسبات و مدل­سازی سازه­ای ابنیه
 • تهیه طرح­های مقاوم­ سازی ابنیه
 • تهیه و تنظیم دفترچه پیشنهادات و ضوابط و مقررات اجرایی سازه و سیویل ابنیه و محوطه
 • انجام مطالعات پایه، برنامه ­ریزی و تهیه طرح­های جامع حمل و نقل و ترافیک شهری
 • طراحی و نظارت بر اجراء پارکینگ­ها
 • اصلاح هندسی راه و تقاطعات
 • جمع ­آوری و هدایت آبهای سطحی
 • تهیه طرح­های سیویل راه و محوطه
 • متره و برآورد پروژه و تهیه اسناد مناقصه

برخی پروژه های انجام شده توسط گروه سازه، سیویل، حمل و نقل و ترافیک

 • مسیریابی و تهیه طرح های اجرایی کمربند جدید شهر دماوند
 • تهیه طرح های اجرایی سازه ای بلوک های ساختمانی تعاونی های مسکن مهر به تعداد 111 بلوک- سردشت
 • تهیه طرح های اجرایی سازه ای مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری پیروزی، سایه، درنا، درفک و سایر پروژه-های ساختمانی شرکت
 • تهیه طرح سیویل و جمع آوری آبهای سطحی پارک دانایی کرج
 • تهیه طرح سازه ابنیه پارک اکولوژیکی و علم و فن آوری شهر کرج
 • تهیه طرح سیویل و جمع آوری آبهای سطحی مجتمع گردشگری و آقامتی باغ تابان کرج
 • تهیه طرح های اجرایی سازه و متره و برآورد ترمینال بین المللی جدید فرودگاه چابهار