گروه منابع طبیعی و محیط زیست

زمينه­ هاي فعاليت:

 • انجام مطالعات پايه تخصصي و مونيتورينگ منابع محيطي
 • مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی­مناطق
 • مطالعات پايه زيست محيطي در حوزه هاي بهداشت عمومي، آبهاي سطحي، خدمات شهري آلودگي­ها و ...
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه شهرها
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه­های اجرایی
 • مطالعات ارزیابی ریسک پروژه­های اجرایی
 • تهیه برنامه مدیریت زیست محیطی پروژه­های اجرایی
 • تهیه طرح­های مدیریت زیست محیطی مناطق حفاظت شده
 • تهیه دستورالعمل HSE برای پروژه­های عمرانی و صنعتی
 • ارائه سيستم مدلينگ و پارسل بندي
 • مديريت پرورش و احيائي عرصه هاي محيطي
 • ارائه روش هاي بهره گيري بهينه از منابع آب و خاك
 • شناخت و ريشه يابي عوامل فرسايش در حوزه هاي آبخيز
 • ارائه طرح هاي توانمند سازي زيست محيطي مناطق شهري و تدوين ضوابط و مقررات و خسارات ناشي از سيلاب
 • تهيه برنامه مديريت جامع منابع محيطي و زيست محيطي در حوزه هاي شهري با هدف توسعه پايدار

برخی پروژه های انجام شده توسط گروه منابع طبیعی و محیط زیست شرکت:

 • مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی استان ایلام
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مهران- ایلام
 • مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی و محیط زیستی و مدیریت بهره برداری اراضی جنگلی منطقه نمونه گردشگری و پارک ملی قلعه رودخان (1600 هکتار)
 • مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی و محیط زیستی و مدیریت بهره برداری اراضی جنگلی منطقه نمونه گردشگری بین المللی ماملو (1000 هکتار)
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA)  بیش از 35 منطقه نمونه گردشگری در سراسر کشور (از جمله مناطق نمونه گردشگری سد شهید شاهچراغی، ماملو، قلعه رودخان، شهران، سد تنگاب، دشت بزرگ خوزستان، چشمه اعلاء، آویشن و...)